Wyprowadzenie edukacji ze szkół. Po co systemowi edukacji instytucje kultury i NGO ?
WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?

Tematem ostatniej debaty festiwalu będzie miejsce organizacji pozarządowych i instytucji kultury w powszechnym systemie edukacji.


Porozmawiamy o tym, jak instytucje edukacyjne mogą i powinny na co dzień wspierać szkołę, a gdzie ich rolę powinien przejąć na trwale system. Opowiemy o kilku przykładach międzyinstytucjonalnych działań, które mogą wytyczyć kierunek zmian w polskiej szkole. W debacie biorą udział:


Aleksandra Saczuk
Prezeska zarządu Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego, ekspertka edukacyjna, trenerka. Od lat tworzy i prowadzi programy edukacyjne i społeczne. Doświadczenie zdobywała w organizacjach pozarządowych (Fundacji Szkoła z Klasą, Centrum Edukacji Obywatelskiej), administracji publicznej, konsultingu i na uczelni. Członkini Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej przy NIAiU (od 2019) i Prezydium Koalicji Otwartej Edukacji (2018-2019). Absolwentka europeistyki, studiów w obszarze CSR-u i Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych. Wierzy w otwartą edukację i potrzebę budowania międzysektorowych partnerstw.

Konrad Ciesiołkiewicz
Prezes Zarządu Fundacji Orange. Z Fundacją związany od 2008 roku. Zajmuje się społeczną odpowiedzialnością biznesu i relacjami publicznymi. Ponadto od kilku lat jest zaangażowany w działalność Komitetu Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej, od 2018 jako jego przewodniczący. Ukończył zarządzanie, psychologię i politologię.

Zuzanna Karcz
popularyzatorka edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej. Zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, zwłaszcza na tematyce praw kobiet i osób nieheteronormatywnych. Studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Rady Programowej OEES. Zaangażowana m. in. w takie projekty jak Forum Przyszłości Kultury 2021: „Solidarność i troska” czy Ranking Szkół LGBTQ+.

Anna Grajewska
edukatorka kulturowa i historyczka sztuki. Zastępczyni Dyrektorki ds. komunikacji w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie (od 2020 r.). Przez lata tworzyła i prowadziła programy edukacyjne i społeczne w Muzeum Narodowym oraz Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). W ramach programu stypendialnego badała historie polskiej edukacji muzealnej w latach 1945–1989. Autorka publikacji edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i nauczycieli.

Ewa Radanowicz
od września 2021 dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu UGiM w Goleniowie. W latach 2002–2021 ​​dyrektor Szkoły Podstawowej w Radowie Małym, zarządzanej według autorskiego programu. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji. Stworzyła autorską szkołę publiczną, do której przyjeżdżają ludzie z całej Polski, przekonać się jak reformować oświatę w ramach systemu. Autorka książki „W szkole wcale nie chodzi o szkołę”.

Dokumentacja