DO TABLICY!
Cykl debat prowadzony przez Justynę Suchecką

Jakie rozwiązania mogą przybliżyć nas do szkoły dobrych relacji? W trakcie kolejnej rozmowy z cyklu „Do tablicy!” przyglądamy się pomysłom oraz pytamy o metody prowadzące w tym kierunku. Rozmawiają o tym z Justyną Suchecką Agnieszka Ciesielska i Arkadiusz Walczak.
Punktem wyjścia do rozmowy jest projekt Fundacji EFC „Uwaga na szkołę | Rozwiązania dla edukacji” i pierwszą publikację w jego ramach – „Czas na szkołę dobrych relacji”.


Agnieszka Ciesielska
nauczycielka języka polskiego w LXIV Liceum Ogólnokształcącym im. S. I. Witkiewicza „Witkacego”, w latach 2009-2019 również wicedyrektorka tej szkoły. Współpracuje ze Szkołą Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego w roli postutorki oraz z Fundacją EFC im. R. Czerneckiego. Od 2019 r. członkini Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN. Współautorka 3 serii podręczników do nauki języka polskiego. Doświadczona tutorka, również logopedka. Entuzjastka edukacji!

Arkadiusz Walczak
historyk, kulturoznawca, nauczyciel historii, filozofii i wiedzy o społeczeństwie, edukator, trener, wykładowca akademicki. Autor licznych projektów i programów kursów doskonalących dla nauczycieli. Specjalista w zakresie edukacji filmowej i dydaktyki historii, w tym edukacji o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wykorzystania filmu w edukacji o Holokauście. Autor licznych publikacji metodycznych dla nauczycieli. Pełni funkcję dyrektora Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno–Społecznych i Szkoleń, placówki współpracującej z instytucjami kultury o zasięgu miejskim, regionalnym i krajowym.


Justyna Suchecka
dziennikarka TVN24.pl, autorka książki „Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat", laureatka Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego za publicystykę edukacyjną (2018) oraz nagrody Grand Press w kategorii dziennikarstwo specjalistyczne (2020).

Dokumentacja