Być bliżej. Dostępność edukacji dla dzieci migranckich i uchodźczych
WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?

Jak w rzeczywistości wygląda obowiązek szkolny dla dzieci migranckich i uchodźczych? Czy system edukacji jest przystosowany do potrzeb tych dzieci? Jeżeli nie – jak możemy to zmienić? Jak robić szkołę dostępną i bezpieczną dla wszystkich [текст українською нижче]


Według Art. 35. Prawa oświatowego o obowiązku szkolnym „nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia”. To prawo stosuje się wobec cudzoziemców i cudzoziemek. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego wspólnie zastanowimy się nad (nie)dostępnością edukacji dla dzieci migranckich i uchodźczych oraz porozmawiamy o alternatywnych formach edukacji.


W spotkaniu biorą udział Agata Kołodziej z Fundacji Ocalenie, artystka interdyscyplinarna Pamela Bożek i wicedyrektorka ukraińskiej szkoły “Materynka” Larysa Vychivska.


Streaming będzie transmitowany również na Facebooku Muzeum, ale tylko w polskiej wersji językowej. Tłumaczenie symultaniczne na język ukraiński będzie dostępne tylko na Zoomie.

Музей сучасного мистецтва у Варшаві та група BLYZKIST запрошують на дискусію «Бути ближче. Доступність освіти для дітей мігрантів/мігранток та біженців/біженок»


Розмову проводять: Марія Бебурія та Тарас Гембік
Відповідно до статті 35 Закону про освіту в Польщі „освіта є обов'язковою до досягнення 18 -річного віку”. Цей закон поширюється на іноземців/іноземок. Як виглядає реальність обов’язкової освіти для дітей мігрантів/мігранток та біженців/біженок? Чи система освіти є пристосованою для цих дітей? Якщо ні - як ми можемо це змінити? Як зробити школу доступною та безпечною для всіх?
Запрошуємо на зустріч, під час якої ми разом розглянемо (не)доступність освіти для дітей мігрантів/мігранток та біженців/біженок та поговоримо про альтернативні форми навчання.
У зустрічі беруть участь Агата Колоджєй з Фонду Оцаленє, міждисциплінарна художниця Памела Божек та заступниця директора у школі «Материнка» Лариса Вичівська.

Maria Beburia (ur. w 1997 roku w Odessie w Ukrainie)
mieszka w Warszawie od 2014 roku. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Kultury Polskiej), absolwentka studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie SWPS. Związana z działem edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zajmuje się rozwojem publiczności rosyjsko- i ukraińskojęzycznej mieszkającej w Polsce. Obecnie pracuje jako mentorka kulturowa w Fundacji Ocalenie.

Taras Gembik (ur. w 1996 roku w Kamieniu Kaszyrskim w Ukrainie)
model, stylista, performer, współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Oprowadza po wystawach tłumacząc sztukę na język osobistej empatii i piękna, w którym znikają granice.

UA

Марія Бебурія
народилася в 1997 року в Одесі (Україна), мешкає у Варшаві з 2014 року. Студентка Варшавського Университету (Інститут Польської Культури), випускниця факультету культурології Университета SWPS. Пов'язана із відділом освіти Музею Сучасного Мистецтва. Працює у фонді Оцаленє.

Тарас Гембік
1996 року народження в м. Камінь-Каширський, Україна. Модель, стиліст, перформер, співпрацює з Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві, проводить програми едукаційні, перекладаючи мистецтво мовою особистої емпатії та краси, де зникають межі.

ROS
Мария Бебурия
родилась в 1997 году в Одессе (Украина), живет в Варшаве с 2014 года. Студентка Варшавского Университета (Институт польской культуры), выпускница факультета культурологии Университета SWPS. Связана с образовательным отделом Музея современного искусства в Варшаве, занимается развитием русско- и украинско говорящей публики. Работает культурной менторкой в Фонде Оцалене.

Dokumentacja