Edukacja

Plakaty Witka Orskiego

Witek Orski, Plakaty dla szkoły, 2021

Jedenaście plakatów znajdujących się na początku wystawy odnosi się do tak różnych zagadnień z życia szkoły jak podstawa programowa czy architektura. To jedenaście przykładowych odpowiedzi na pytanie Jak robić szkołę? – by była miejscem przyjaznym dla osób, które się w niej uczą i ze świadomością, że jej rola nie ogranicza się jedynie do przekazywania wiedzy.

Zawarte tu hasła są wyborem, którego dokonywaliśmy wspólnie z osobami reprezentującymi środowiska nauczycielskie, uczniowskie i akademickie. Inspiracje czerpaliśmy zarówno z ulicy, która jest często przestrzenią protestu, jak i z publikacji, chociażby takich jak 25 lekcji o edukacji i demokracji. Postulaty te nie stanowią zamkniętej listy, nie wyczerpują również tematów w dyskusji na temat edukacji. Sposób ich sformułowania oraz apelatywny charakter wskazuje, że to, czy uda się stworzyć edukację na nie odpowiadającą, może zależeć od zaangażowania każdego.

Projekt plakatów, przygotowany przez artystę Witka Orskiego, wymyka się dosłowności i ilustracji. Stawia na mocne i emocjonalnie nacechowane zestawienia obrazów i typografii. Cały zbiór jest dostępny w ramach wolnej licencji – można go pobrać TU z niego swobodnie korzystać.