Co Warszawa może zrobić dla edukacji?
WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na debatę „Co Warszawa może zrobić dla edukacji?” W rozmowie udział biorą: Paweł Krajewski, Mirosław Sielatycki i Dorota Zmarzlak, prowadzenie: Mikołaj Herbst.


Część z tarć na mapie edukacyjnego kryzysu dotyczy tego, od kogo ma zależeć przyszłość szkoły i czy impulsy do zmian powinny płynąć z góry czy od dołu. Rozpoczęte po transformacji ustrojowej reformy przyznawały samorządom odpowiedzialność za organizację oświaty. Gdy władze centralne chcą przejąć kontrolę nad szkołami, samorządy nie chcą mieć roli jedynie administracyjnej, uważając, że najlepiej znają potrzeby swoich uczniów.


Miasto buduje szkoły i wydaje standardy dbające o ich jakość. Czy jednak może zrobić coś, by mieć realny wpływ nie tylko na to, jak szkoła wygląda – ale też co się w niej dzieje i czego się w niej uczy?

 

Paweł Krajewski
pedagog wczesnoszkolny, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 174 w Warszawie Wesołej, której rozbudowy jest współautorem razem z zespołem XY Studio. Szkoła zdobyła tytuł Lidera Dostępności w kategorii „obiekt usług lokalnych”.

Mirosław Sielatycki
nauczyciel, urzędnik samorządowy, zastępca dyrektorki Biura Edukacji m.st. Warszawy, w latach 1999-2006 dyrektor Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, autor pomocy dydaktycznych w zakresie edukacji europejskiej, ekologicznej i antydyskryminacyjnej.

Dorota Zmarzlak
działaczka samorządowa i edukacyjna, kieruje Gminą Izabelin, startowała z własnego komitetu „Mieszkańcy Razem”, należy do zarządu Związku Gmin Wiejskich RB, zarządu Stowarzyszenia Samorządy dla Polski i Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych.

Dokumentacja