Paweł Krajewski

 


pedagog wczesnoszkolny, dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 174 w Warszawie Wesołej, której rozbudowy jest współautorem razem z zespołem XY Studio. Szkoła zdobyła tytuł Lidera Dostępności w kategorii „obiekt usług lokalnych”.