Zuzanna Karcz

 

popularyzatorka edukacji obywatelskiej, antydyskryminacyjnej i klimatycznej. Zaangażowana w działania na rzecz praw człowieka, skupiająca się na tematyce praw kobiet i osób nieheteronormatywnych. Studentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Członkini Rady Programowej OEES. Zaangażowana m. in. w takie projekty jak Forum Przyszłości Kultury 2021: “Solidarność i troska” czy Ranking Szkół LGBTQ+.