Katarzyna Domagalska

 

historyczka sztuki i architektury, kieruje Działem Edukacji w Narodowym Instytucie Architektury i Urbanistyki. Zajmuje się edukacją architektoniczną oraz popularyzacją wiedzy i badaniami nad ochroną dziedzictwa architektoniczno-urbanistycznego regionów Polski. Autorka książek: „Poradniki dobrych praktyk architektonicznych” dla poszczególnych dzielnic Warszawy, podejmujących tematykę ochrony dziedzictwa modernistycznego. Współautorka filmów edukacyjnych „Architektura – ćwiczenia z myślenia” oraz książki dla dzieci „Przybornik do oglądania miasta. Mały Architekt”. Koordynatorka i współautorka edukacyjnego programu „Kształtowanie Przestrzeni” Izby Architektów RP dla polskich szkół podstawowych i licealnych. Kieruje pracami Zespołu ds. Powszechnej Edukacji Architektonicznej przy NIAIU. Członkini międzynarodowej grupy zajmującej się powszechną edukacją architektoniczną (Built Environment Education) Unii Architektów (UIA Architects architecture&children). Kierowniczka merytoryczna interdyscyplinarnych studiów "Archikultura. Edukator architektoniczny" powołanych przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Politechnikę Krakowską i Politechnikę Gdańską.