Znaczenie przestrzeni w procesie edukacji
Spotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej


  • 6. Spotkanie Liderek i Liderów Edukacji Muzealnej

Druga część szóstego spotkania online liderek i liderów edukacji muzealnej jest zatytułowana „Znaczenie przestrzeni w procesie edukacji”.

Muzeum Warszawy, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – organizator festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE wraz z Forum Edukatorów Muzealnych zapraszają na szóste spotkanie cyklu adresowanego do osób zarządzających działami i zespołami edukacyjnymi w muzeach i instytucjach kultury.

 

Do udziału w jesiennej edycji spotkania organizatorzy zapraszają także nauczycieli i nauczycielki, dyrektorki i dyrektorów szkół i architektów zajmujących się projektowaniem przestrzeni edukacyjnych i muzealnych.

Podczas spotkania w gronie liderek i liderów edukacji będziemy dzielić się własnymi doświadczeniami i wzajemnie inspirować. To także szansa na sieciowanie – szukanie partnerstw i podejmowanie wspólnych inicjatyw.

Na spotkaniu zapewnimy każdemu możliwość wypowiedzenia się, dlatego prosimy o przygotowanie krótkiego czterominutowego wystąpienia na temat z wybranego panelu. Formę wypowiedzi pozostawiamy w gestii prelegentów (jeśli planujesz prezentację, prosimy o maks 5 slajdów).


LINK DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO na spotkanie 29 października.

 

„Znaczenie przestrzeni w procesie edukacji”

Kwestia jakości przestrzeni w procesie edukacji oraz jakości przestrzeni edukacyjnych jest dzisiaj jedną z istotnych składowych dyskusji o architekturze.
Należy zwrócić uwagę nie tylko na to, że dobrze zaprojektowana przestrzeń sama w sobie nadaje się świetnie jako narzędzie edukacji architektonicznej, lecz również wpływa na cały proces przyswajania wiedzy i bycia razem. W tym kontekście istotne staje się zwrócenie uwagi na fakt, że bardzo niewiele przestrzeni w instytucjach muzealnych projektuje się z myślą o tym, by dobrze spełniały funkcję edukacyjne lub by sama przestrzeń ułatwiała nawiązywanie współpracy bądź umożliwiała odpoczynek.

Interesują nas doświadczenia różnych instytucji muzealnych, tych które projektując nowe siedziby od podstaw tworzą przestrzenie dla edukacji, jak również tych, które starają się przystosować przestrzeń już daną do nowych zadań. Chcielibyśmy zweryfikować, na ile widoczny w ostatnim czasie trend projektowania nowych budynków edukacyjnych dla szkół i przedszkoli wpływa na postrzeganie znaczenia przestrzeni w edukacji formalnej?


Partnerem spotkania jest Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie – organizator 13. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE „Jak robić szkołę?”.


PROGRAM


10:00 Powitanie gości
Wprowadzenie: Marlena Happach


10:30 –12:30
Panel 1
Edukacja o przestrzeni
moderatorka: Marta Baranowska (NIAiU)


Czy w systemie edukacji powszechnej jest miejsce na edukację architektoniczną? A gdyby tak edukacja o przestrzeni stała się jednym z filarów systemu edukacji, który odpowiada na wyzwania współczesności? Zapraszamy do wymiany doświadczeń i refleksji na temat tego w jaki sposób wątki związane z architekturą i przestrzenią ujawniają się na styku edukacji formalnej i nieformalnej. Skąd czerpać informacje na temat inicjatyw z obszaru edukacji architektonicznej, gdzie szukać inspiracji, narzędzi i publikacji? Jakie umiejętności kształtuje edukowanie przez pryzmat najbliższego otoczenia i wiedzy z zakresu architektury? W kontekście tematu całego spotkania, zastanowimy się też nad rolą przestrzeni edukacyjnych w procesie edukowania o jakości przestrzeni.

Marta Baranowska
architektka, koordynatorka projektów i specjalistka w Dziale Edukacji Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki. Doświadczenie zdobywała współpracując z instytucjami i organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze edukacji architektonicznej i badań nad przestrzenią miejską. Publikowała i ilustrowała teksty o przestrzeni zurbanizowanej, między innymi w kwartalniku architektonicznym „RZUT”. Współautorka wystawy „MAPY niekartograficzne” prezentowanej w 2019 r. na Jazdowie w Warszawie. Z pasji zajmuje się fotografią architektury, w szczególności dokumentując zmiany w przestrzeni miejskiej, między innymi w ramach cyklu „Wola w budowie”.


Panel 2
Przestrzeń dla edukacji w muzeach
moderatorka: Barbara Gołębiowska


W panelu porozmawiamy o przestrzeniach dla edukacji w muzeach – jaka jest ich funkcjonalność i forma, ale także o ich braku, oraz w jaki sposób przestrzeń, lub jej niedostatek, wpływa na gości, działania edukacyjne i pracę edukatorów. Będziemy dzielić się dobrymi i trudnymi doświadczeniami związanymi z przestrzenią, jej użytkowaniem i współpracą przy jej projektowaniu, zarówno w odniesieniu do miejsc dedykowanych wyłącznie edukacji, jak i przestrzeni wspólnych (jak wystawy).


Barbara Gołębiowska
muzealniczka, edukatorka, historyczka sztuki. Kierowniczka Działu Edukacji w Muzeum Józefa Piłsudskiego Sulejówku. Ukończyła historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkołę Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, a także studia podyplomowe z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Akademię Przywództwa Kobiet LiderShe na Akademii Leona Koźmińskiego. Prowadziła zajęcia z estetyki, teorii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej. Od 2018 roku sekretarz zarządu Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Panel 3
Jak współpracować ze studiami projektowymi w tworzeniu przestrzeni dla edukacji?
moderatorka: Oktawia Gorzeńska

Oktawia Gorzeńska
absolwentka Leadership Academy for Poland. Wieloletnia dyrektorka szkoły z mocą zmieniania świata, twórczyni szkoły w chmurze oraz Flagowej Szkoły Microsoft. Członkini Rady Programowej, a także doradczyni dyrektorów w projekcie Szkoła dla Innowatora MRPiT oraz MEiN. Twórczyni Akademii Przywództwa Edukacyjnego, współinicjatorka platformy EduLab oraz ogólnopolskiego ruchu #wiosnaedukacji. Autorka poradników dla dyrektorów szkół z zakresu edukacji zdalnej i innowacji, która wspiera nauczycieli, dyrektorów oraz instytucje w procesie tworzenia i wdrażania strategii edukacyjnej zmiany. Autorka publikacji o przestrzeniach w edukacji.

Panel poświęcony planowaniu współpracy między użytkownikiem (muzeum, szkołą) a studiem projektowym. Porozmawiamy o dobrych i złych doświadczeniach jakie zgromadziliśmy i zbierzemy rekomendacje dla tych, którzy stoją przed wyzwaniem stworzenia przestrzeni dla edukacji.
Jak rozpoznać własne (użytkownika) potrzeby i przekazać je architektom? Na co należy zwrócić uwagę przygotowując się do tego procesu, czego możemy się nauczyć ze zrealizowanych już projektów (oddolnych oraz planowanych)?
W jaki sposób uzgodnić interesy obu stron, by powstał dobry i funkcjonalny projekt? Na jakich etapach projektowych współpraca z architektem jest możliwa i pożądana? I wreszcie – jakie są główne zagrożenia i wyzwania w procesie projektowania i realizacji, o których każdy zleceniodawca-użytkownik powinien wiedzieć/pamiętać?

12:30 - 13:00
Podsumowanie wniosków z czterech paneli na forum