Niedziela z Blyzkist
WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?


  • fot. Marta Ejsmont

Zapraszamy na spotkanie z grupą BLYZKIST, podczas którego zastanowimy się nad tym, jaką rolę odgrywają sztuka współczesna i instytucje kultury. Obejrzymy również wystawę „Jak robić szkołę?” w ramach 13. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE oraz porozmawiajmy o dostępności edukacji dla cudzoziemców i cudzoziemek.

Spotkania odbywają się w języku mieszanym - zapraszamy publiczność rosyjsko-, białorusko- i ukraińskojęzyczną.

Запрошуємо на недільну зустрічі з групою BLYZKIST, де ми разом розглянемо роль сучасного мистецтва та культурних установ. Зустріч відбудеться 7 листопада у 12:00 в Музеї над Віслою (ul. Wybrzeże Kosciuszkowskie 22).

Під час зустрічі на цьогорічному фестивалі «Warszawa w Budowie» ми побачимо виставку «Як зробити школу?» і поговоримо про доступність освіти для іноземців та іноземок.

Зустрічі проводяться змішаною мовою - ми запрошуємо російську, білоруську та україномовну аудиторію.

Maria Beburia (ur. w 1997 roku w Odessie w Ukrainie) – mieszka w Warszawie od 2014 roku. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Kultury Polskiej), absolwentka studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie SWPS. Związana z działem edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zajmuje się rozwojem publiczności rosyjsko- i ukraińskojęzycznej mieszkającej w Polsce. Obecnie pracuje jako mentorka kulturowa w Fundacji Ocalenie.

Taras Gembik (ur. w 1996 roku w Kamieniu Kaszyrskim w Ukrainie) – model, stylista, performer, współpracuje z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie oprowadza po wystawach tłumacząc sztukę na język osobistej empatii i piękna, w którym znikają granice.

UA
Марія Бебурія - народилася в 1997 року в Одесі (Україна), мешкає у Варшаві з 2014 року. Студентка Варшавського Университету (Інститут Польської Культури), випускниця факультету культурології Университета SWPS. Пов'язана із відділом освіти Музею Сучасного Мистецтва. Працює у фонді Оцаленє.

Тарас Гембік, 1996 року народження в м. Камінь-Каширський, Україна. Модель, стиліст, перформер, співпрацює з Музеєм сучасного мистецтва у Варшаві, проводить програми едукаційні, перекладаючи мистецтво мовою особистої емпатії та краси, де зникають межі.

ROS
Мария Бебурия – родилась в 1997 году в Одессе (Украина), живет в Варшаве с 2014 года. Студентка Варшавского Университета (Институт польской культуры), выпускница факультета культурологии Университета SWPS. Связана с образовательным отделом Музея современного искусства в Варшаве, занимается развитием русско- и украинско говорящей публики. Работает культурной менторкой в Фонде Оцалене.