Oprowadzanie w języku rosyjskim – ЭКСКУРСИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
WARSZAWA W BUDOWIE 13: JAK ROBIĆ SZKOŁĘ?


  • fot. Marta Ejsmont

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na spacer po wystawie „Jak robić szkołę?” w języku rosyjskim. Po wystawie oprowadzą Olga Mzhelskaya i Maria Beburia. Wydarzenie odbędzie się w ramach 13. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE.

Музей современного искусства в Варшаве приглашает на экскурсию на русском языке по выставке «Как делать школу?» 13 октября в 18:00 в Музей на Висле (Muzeum nad Wisłą, Wybrzeże Kościuszkowskie 22). Экскурсию проведут Ольга Мжельская и Мария Бебурия.

Новый выпуск фестиваля WARSZAWA W BUDOWIE посвящен теме образования и вопросу“Как делать школу?”. Фестиваль происходит в период горячего спора о будущем государственной образовательной системы.

ЭКСКУРСИЮ ПРОВЕДУТ: Ольга Мжельская, Мария Бебурия
ВХОД: УЧАСТИЕ В ЭКСКУРСИИ ВХОДИТ В СТОИМОСТЬ БИЛЕТА НА ВЫСТАВКУ (6 ZŁ).

Ольга Мжельская (1986 г.р.) — арт-менеджер и куратор из Беларуси. Соавтор книг для детей о беларусском искусстве, соавтор и менеджер образовательных программ для работников культуры, участница инициативы Dyslexia Community, ориентированной на просвещение и поддержку людей с дислексией из русскоязычной среды. 
Живёт в Варшаве с июня 2021 года.

Olga Mzhelskaya (ur. w 1986) – art managerka i kuratorka pochodząca z Białorusi. Współautorka książek dla dzieci o sztuce białoruskiej; współautorka i managerka programów edukacyjnych dla pracowników kultury; działaczka inicjatywy Dyslexia Community, poświęconej edukacji, upowszechnieniu i wsparciu rosyjskojęzycznych osób z dysleksją. Od czerwca 2021 roku mieszka w Warszawie.

Maria Beburia (ur. w 1997) – mieszka w Warszawie od 2014 roku, ale pochodzi z Ukrainy. Studentka Uniwersytetu Warszawskiego (Instytut Kultury Polskiej), absolwentka studiów kulturoznawczych na Uniwersytecie SWPS. Związana z działem edukacji Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, zajmuje się rozwojem publiczności, która posługuje się językami rosyjskim i ukraińskim w Polsce. Obecnie pracuje jako mentorka kulturowa w Fundacji Ocalenie.

Мария Бебурия – родилась в 1997 году в Одессе (Украина), живет в Варшаве с 2014 года. Студентка Варшавского Университета (Институт польской культуры), выпускница факультета культурологии Университета SWPS. Связана с образовательным отделом Музея современного искусства в Варшаве, занимается развитием русско- и украинско говорящей публики. Работает культурной наставницей в Фонде “Спасение” (Fundacja Ocalenie).